ERASMUS +

Projekt realizowany
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie


Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie w ramach posiadanej akredytacji jest realizatorem projektu praktyk zagranicznych.Projekt skierowany do uczniów Technikum przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie umożliwiający udział w praktykach  zagranicznych odbywających się w warunkach rzeczywistych w Ostrawie w Czechach.


                                                                

Ostrawa - Czechy

Klasa 3TC o profilu technik elektryk odbyła zagraniczne praktyki w Ostrawie. Chłopcy ciężko pracowali do popołudnia, a po pracy czekało ich zawsze mnóstwo atrakcji.
Koordynatorkami projektu były p. Anna Sawicka-Kłaptij i p. Małgorzata Woroniecka.
Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Joanna Skrzypulec, p. Barbara Siwek, p.Hanna Cembik i p. Urszula Wojtowicz. Organizacją pobytu zajmowała się firma partnerska.
Główne cele stażu to: rozwój kompetencji zawodowych, społeczno-personalnych, zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez praktykę w zagranicznym przedsiębiorstwie, nabycie kluczowych kwalifikacji zawodowych, ułatwiających wejście na rynek pracy, przełamanie bariery posługiwania się językami obcymi, szczególnie języka branżowego-/zawodowego, wzrost pewności siebie, umiejętności radzenia sobie ze stresem, poczucia własnej wartości, nabycie kompetencji pozwalających na swobodne poruszanie się na regionalnym, krajowym i europejskim rynku pracy, poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów krajów sąsiednich, kształtowanie postaw związanych z otwartością na zmiany i gotowością do uczenia się przez całe życie.
Udział w projekcie był bezpłatny, sfinansowany ze środków Erasmus + – uczestnikom zostało zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Czech i z powrotem do kraju, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy). Przyjazd do Ostrawy miał miejsce 30 kwietnia, a już następnego dnia uczniowie zostali zapoznani z przebiegiem stażu, regulaminem ośrodka i programem kulturowym pobytu w Czechach. Praktyczny staż zawodowy grupy elektryków miał miejsce w różnych zakładach pracy. Uczniowie podczas mobilności mogli liczyć na wsparcie ze strony opiekunów stażu, którzy w sposób przystępny i klarowny przekazywali swoją wiedzę. Uczniowie mieli zapewnioną odzież roboczą (, a także zostali wyposażeni w odpowiedni sprzęt i narzędzia do wykonywania zadań określonych w programie stażu.. W wolnym czasie uczniowie mogli pograć w bilarda, pójść na spacer do pobliskiego do centrum Ostrawy, wypoczywać na terenie ośrodka. W weekendy organizowane były wycieczki do ostrawskiego ZOO, Brna, jaskini i najdłuższego mostu wiszącego na świecie Sky Bridge 721 w czeskim ośrodku Dolní Morava.
 Po 4 tygodniach praktyk uczniowie wrócili do Polski. W ocenie uczniów pobyt na stażu zagranicznym wpłynął pozytywnie na dalszą ich ścieżkę kształcenia zawodowego. Dzięki mobilności zauważono wzrost wiedzy i kompetencji zawodowych, zwiększenie znajomości języka angielskiego, wiedzy na temat kultury i tradycji Czech, tolerancji i otwartości międzynarodowej, umiejętności organizacyjnych, interpersonalnych, społecznych i osobistych. Praktyki były niesamowitym przeżyciem i doświadczeniem dla wszystkich uczestników, stały się szansą na zdobycie wiedzy i umiejętności językowych i kulturowych oraz uzyskania atrakcyjnej pracy w dalszej karierze zawodowej.


© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Website Builder Software