ERASMUS +

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w ramach posiadanej akredytacji jest realizatorem projektu praktyk zagranicznych.Projekt skierowany jest do uczniów klas Technikum  w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik logistyk pragnących pogłębić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w praktykach zawodowych odbywających się
w warunkach rzeczywistych na Malcie. 


Autorka projektu

Anna Sawicka - Kłaptij

Komisja do spraw rekrutacji uczestników projektu w składzie:
Maciej Puzik
Anna Sawicka- Kłaptij
Beata Piekarz

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Made with Mobirise ‌

Free Website Design Software