KRĄŻY, KRĄŻY ZŁOTY PIENIĄDZ

Projekt w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

ZSP w Gryfinie

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach edukacji ekonomicznej pod tytułem "Krąży, krąży złoty pieniądz" został przygotowany z myślą o prewencji wykluczenia finansowego młodzieży z naszej Szkoły w życiu dorosłym.

Główne cele i założenia projektu:

  1. Wzrost wiedzy i umiejętności wśród uczniów ZSP nr 2 w Gryfinie w obszarze dziedzictwa ekonomicznego i historii pieniądza poprzez udział w wycieczce do Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w Warszawie , zwiedzanie GPW w Warszawie oraz aktywny udział w lekcjach historii w zakresie historii gospodarczej.
  2. Wzrost wiedzy i umiejętności w weryfikacji podmiotów sektora finansowego i ich oferty pod kątem bezpieczeństwa finansowego oraz wzrost świadomości nt. skutków decyzji finansowych wśród uczniów naszej Szkoły, poprzez udział w dodatkowych zajęciach w ramach projektu.
  3. Wzrost umiejętności w zakresie gospodarowania własnym budżetem, zarządzania czasem i organizacją pracy .
  4. Utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej wśród uczniów Technikum Ekonomicznego ZSP nr 2 w Gryfinie poprzez przygotowanie materiałów edukacyjnych i przeprowadzenie zajęć dla pozostałych uczestników projektu, co przełoży się na wyższe oceny na egzaminie zawodowym.

HARMONOGRAM

Termin realizacji projektu "Krąży, krąży złoty pieniądz": 01.03.2018 r. - 31.10.2018 r.

Marzec

Rekrutacja chętnych uczniów z Technikum Ekonomicznego klasy I – III, którzy przygotują materiał dydaktyczny w krótkich, zabawnych formach: prezentacje, filmiki, memy, gify, konkursy, rebusy dla pozostałych uczniów liceum ogólnokształcącego, technikum zawodowego i szkoły branżowej I stopnia.

Kwiecień

W ramach “Tygodnia z Ekonomią na Ty” 16 – 19. kwietnia 2018r. zostaną przeprowadzone:

16-17.04. 2018r (poniedziałek i wtorek) uczniowie z Technikum Ekonomicznego zaprezentują pozostałej młodzieży naszej Szkoły przygotowane materiały.

18.04.2018r. (środa) odbędą się rozgrywki w “Chłopską Szkołę Biznesu” dla klas ekonomicznych (regulamin)

19.04.2018r. (czwartek) zostanie przeprowadzony Konkurs wiedzy ekonomicznej (regulamin).

25.04.2018r. (środa) na uroczystym podsumowaniu “Tygodnia Ekonomią na Ty” zostaną rozdane dyplomy uczestnictwa i nagrody.

Październik

Wyjazd zakwalifikowanych uczestników Projektu “Krąży, krąży złoty pieniądz” (regulamin) do Warszawy celem uczestnictwa w interaktywnej wystawie w Centrum Pieniądza NBP im. Sławomira Skrzypka w Warszawie, wejście na Giełdę Papierów Wartościowych oraz inne przyjemności.

Materiały:

Materiały dodatkowe:

Sprawozdania

ZSP w Gryfinie

1

2

Sprawozdanie

NBP CHSB (PDF)

3

4

Sprawozdanie

Warsztaty NBP (PDF)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów realizacji zadań, o czym uczniowie zostaną poinformowani.

Zespół projektowy w składzie: Małgorzata Serafin, Teresa Sadowska, Małgorzata Grabowska.

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

No Code Website Builder