LEONARDO DA VINCI 1

Projekt w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

ZSP w Gryfinie

Praktyki zagraniczne

"Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy" - taki tytuł nosi projekt, który będzie realizowany w latach 2012-2013 w ZSP nr 2 w Gryfinie w ramach programu Unii Europejskiej - Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Projekt adresowany jest do uczniów klas kształcących się w zawodzie technik żywienia.

Pomysł na napisanie projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej praktyk zagranicznych młodzieży narodził się po wizycie przygotowawczej w siedzibie Berufsförderungswerk E.V. oddział Brandenburgia we Frankfurcie nad Odrą. Instytucja ta posiada duże doświadczenie w organizacji staży zawodowych dla uczniów, osób bezrobotnych i absolwentów szkół wyższych zapewniając warunki do realizacji praktyk zawodowych w obowiązującym zakresie. Baza dydaktyczna ośrodka umożliwia pełną realizację zajęć zgodnie z podstawą programową nauczania w zawodzie technik żywienia.

Dzięki 3-tygodniowym zajęciom praktycznym, które będą odbywać się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach we Frankfurcie, pod okiem doświadczonych niemieckich instruktorów, uczniowie naszej szkoły zdobędą wiedzę i umiejętności określone w programach nauczania oraz poznają nowe techniki gastronomiczne i metody obsługi klienta w Niemczech. Obserwacja tradycji kuchni niemieckiej, zaznajomienie się ze sposobami obsługi gości w tamtejszych restauracjach zwiększy szanse naszych uczniów na zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz zdobycie zatrudnienia.

Podczas praktyk uczniowie będą musieli dostosować się do funkcjonowania w nowym środowisku. Umiejętność radzenia sobie w nowych sytuacjach na pewno przyda się uczestnikom projektu w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

Harmonogram działań zawartych w projekcie przewiduje również intensywny 40-godzinny kurs języka niemieckiego zawodowego , dzięki któremu uczniowie wzbogacą zasób słownictwa zawodowego i ogólnego, a w środowisku niemieckojęzycznym będą mieli możliwość szybkiej ewaluacji nowo zdobytych umiejętności językowych. 

Dobra znajomość języka niemieckiego zwiększy mobilność młodzieży na rynku pracy, a także pozwoli efektywnie wykorzystać czas praktyki poszerzając swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Nie bez znaczenia są kontakty uczniów z młodzieżą z innego kraju europejskiego. Pozwolą one przełamać barierę językową i zmieniać utrwalone stereotypy na temat naszych zachodnich sąsiadów, przyczynią się do walki z uprzedzeniami wynikającymi z podziałów narodowych czy religijnych. Nasza młodzież nawiąże nowe znajomości , nauczy się współpracować z koleżankami i kolegami z Niemiec, a także spędzi z nimi wspólnie czas wolny uczestnicząc w zajęciach integracyjnych i zaplanowanych wycieczkach do Berlina czy Poczdamu. 

Każdy uczestnik praktyki zawodowej otrzyma Europass Mobilności, czyli certyfikat wystawiany w dwóch wersjach językowych, informujący o odbytym stażu zawodowym, potwierdzający zdobyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe oraz zawierający opisową ocenę z praktyki wystawioną przez organizatora. Europass jest dokumentem honorowanym przez pracodawców w całej Europie a nawet w USA.

Autorzy projektu:
A. Sawicka-Kłaptij
M. Drozd

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Offline Website Builder