MATURA

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Matura ZSP w Gryfinie

MATURA

Prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi matur.

Procedury obowiązujące na egzaminie maturalnym w ZSP w Gryfinie.

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na egzaminie maturalnym w ZSP w Gryfinie.Komunikaty CKE

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Created with ‌

Free Website Software