free website creation software

EGZAMINY ZAWODOWE

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Matura ZSP w Gryfinie

EGZAMINY ZAWODOWE

Prosimy zapoznać się z informacjami dotyczącymi egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie - podstawa programowa 2019 (PDF)

Harmonogram egzaminów.Ministerstwo Edukacji Narodowej
Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
Kuratorium Oświaty w Szczecinie

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved