ERASMUS +

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w ramach posiadanej akredytacji jest realizatorem projektu praktyk zagranicznych.Projekt skierowany jest do nauczycieli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie pragnących pogłębić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w praktykach  odbywających się w warunkach rzeczywistych w Hiszpanii. 


Regulamin rekrutacji uczestników projektu
Załącznik


Anna Sawicka - Kłaptij

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Created with ‌

Web Design Program