ERASMUS +

Projekt realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie


Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w ramach posiadanej akredytacji jest realizatorem projektu praktyk zagranicznych.Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum w zawodach technik ekonomik oraz technik logistyk pragnących pogłębić swoje kompetencje zawodowe poprzez udział w praktykach zawodowych odbywających się w warunkach rzeczywistych. 


Praktyki Hiszpania 2024

REKRUTACJA DO PROJEKTU


W dniach od 20 do 27 listopada 2023 r. odbędzie się rekrutacja uczestników do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe”.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych
 oraz interpersonalnych uczniów kształcących się w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy, kulturowy i osobisty.
W ramach projektu uczniowie i uczennice naszej szkoły wezmą udział w miesięcznych praktykach zagranicznych, które odbędą się we maju 2024 r. w Hiszpanii.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Każdemu z uczestników zostanie zapewnione:
• zakwaterowanie wraz z wyżywieniem,
• ubezpieczenie, odzież ochronna
• kieszonkowe,
• wycieczki, dojazd na miejsce praktyki oraz przejazdy lokalne,
• zajęcia przygotowawcze oraz wsparcie i mentoringu szkoły i organizacji partnerskiej.

Rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic klas III i IV, kształcących się na kierunkach:
• technik ekonomista i technik logistyk - 15 uczniów

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji w ramach projektu należy:
• zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
• uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A i część B1),
• przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B2),

Wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy złożyć do koordynatora projektu p. Anny Sawickiej-Kłaptij
lub zastępcy koordynatora Małgorzaty Woronieckiej.
Ostateczny termin złożenia formularzy mija w dn. 27 listopada 2023 r.
W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz
musi podpisać również rodzic/opiekun prawny.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Poza udziałem w praktykach zagranicznych osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych, po powrocie złożenie raportu oraz w działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

Spotkanie informacyjne z koordynatorami projektu, panią Anną Sawicką-Kłaptij
i Małgorzatą Woroniecką odbędzie się w dniu 05.12.2023r. o godz. 16.45 w Sali 60


 
Komisja do spraw rekrutacji uczestników projektu w składzie:
Maciej Puzik
Anna Sawicka- Kłaptij
Małgorzata Woroniecka

Autorzy projektu

Anna Sawicka - Kłaptij

Małgorzata Woroniecka

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

HTML Website Creator