RODO

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Drogi Rodzicu!
W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych chcemy przekazać Ci kilka informacji: Zależy nam na zachowaniu Twojej prywatności oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, a także na zapewnieniu Ci możliwości realizowania wszystkich przysługujących Ci w związku z RODO praw.
 • Kto jest administratorem Twoich danych?
  Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie, ul. Łużycka 91, 74-100 Gryfino dalej zwany Administratorem.
 • Dlaczego chcemy przetwarzać Twoje dane?
  Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu wykonywania niezbędnych czynności związanych z celami oświatowymi placówki. Zapewniamy bezpieczeństwo usług, a także zwracamy uwagę na wykrywanie ewentualnych nadużyć. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim.
 • Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
  Dane przetwarzane są w celu wykonywania statutowej działalności szkoły zgodnie z wejściem w życie 25 maja 2018 roku, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 • Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?
  Dane będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas realizowania obowiązku szkolnego Państwa dziecka wynikającego z przepisów prawa. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuacje oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także w wypadku udzielenia zgody, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.
 • Z kim kontaktować się celu realizacji swoich praw?
  Za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@zspgryfino.eu lub osobiście w sekretariacie dyrektora szkoły.
 • Inspektor Ochrony Danych
  Katarzyna Misiewicz - Staszak,
  email: k.staszak@rachmedia.pl

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Best AI Website Maker