RODZAJE SZKÓŁ

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie wchodzą:

Liceum Ogólnokształcące

Oferujące kształcenie w zakresie rozszerzonym z takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, biologia, chemia, geografia, historia, fizyka, informatyka, 
filozofia.

Internat

Szkoła dysponuje internatem szkolnym, znajdującym się bezpośrednio w sąsiedztwie budynku szkoły.

ZSP w Gryfinie

Technikum 

Kształcące w zawodach: Technik Elektryk, Technik Ekonomista, Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technik Logistyk.
Szkoła Branżowa I Stopnia

Kształcąca w zawodach: Sprzedawca, Kucharz, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Wielozawodowa.

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Offline Website Software