SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

ZSP Gryfino

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie działa Samorząd Uczniowski.
Zasady funkcjonowania SU określa regulamin.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

ZSP Gryfino

Skład Samorządu Uczniowskiego ZSP w Gryfinie

Przewodniczący: Kacper Tamborowski 
Zastępca: 
Zastępca: Dawid Gulik
Opiekun SU: Aleksandra Domańska

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

No Code Website Builder