SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

ZSP Gryfino

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie działa Samorząd Uczniowski.
Zasady funkcjonowania SU określa regulamin.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

ZSP Gryfino

Skład Samorządu Uczniowskiego ZSP w Gryfinie

Przewodniczący: Jakub Wojtasik 
Zastępca:  Aleksandra Sapińska
Fotograf: 
Opiekun SU: Aleksandra Domańska

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Built with Mobirise ‌

Free HTML5 Site Generator