responsive website templates

KADRA PEDAGOGICZNA

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Baczyńska Agnieszka - Matematyka

Burdzy Marzena - Język polski, język angielski

Cembik Hanna - Wychowanie fizyczne

Ciesiul Brygida - Przedmioty ekonomiczne

Ciszewska Agnieszka - Matematyka

Dalidowicz Julian - Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Domańska Aleksandra - Język polski

Dreszer – Czaczyk Anna - Pedagog

Drozd Mirosława - Język niemiecki

Dubis Piotr - Przedmioty elektryczne

Dudarewicz Anna - Biblioteka, pedagog

Dworzańska Elżbieta - Biologia, przyroda

Grabowska Małgorzata - Historia, historia i społeczeństwo

Gralak Agnieszka - Matematyka, przedmioty ekonomiczne i logistyczne

Grąbczewski Tomasz - Wychowanie fizyczne

Hajduk-Misiak Agnieszka - Przedmioty zawodowe – logistyk

Ks. Haraf Dariusz - Religia

Hołubowska Dorota - Fizyka

Huńka - Szpilewska Luiza - Przedmioty logistyczne

Jakubowska Teresa - Przedmioty ekonomiczne i logistyczne

Januszewski Marcin - Przedmioty elektryczne

Jurkowski Wacław - Przedmioty elektryczne

Klimas Marzanna - Internat

Korczyńska Katarzyna - Język angielski, przedmioty gastronomiczne

Kowalczyk Agnieszka - Język angielski

Kowalczyk Wojciech - Wychowanie fizyczne

Kozanecki Paweł - Informatyka, przedmioty ekonomiczne

Kraska Izabela - Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Kroczak Jolanta - Internat

Kupryjańczyk Grzegorz - Internat

Kwas Mirosław - Przedmioty elektryczne

Kwiecień-Izdebska Monika - Język angielski

Lewicka Blanka - Język angielski

Matoszko Tomasz - Wychowanie fizyczne

Matuszkiewicz Monika - Język niemiecki

Mendrygał-Para Joanna - Matematyka

Meroń Monika - Biblioteka

Mężyński Bartosz - Wychowanie fizyczne

Najda-Wasilewska Marta - Kierownik Internatu

Nowicka Monika - Internat

Nycz Adam - Język polski

Para Marcin - Wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

Pazik Elżbieta - Internat

Piekarz Beata - Przedmioty zawodowe

Piotrowska Małgorzata - Internat

Puzik Maciej - Filozofia, etyka

Roszkowski Dariusz - Kierownik Kształcenia Praktycznego

Sadowska Teresa - Przedmioty ekonomiczne

Sawicka-Kłaptij Anna - Przedmioty gastronomiczne

Serafin Małgorzata - Pedagog, doradztwo zawodowe

Siwek Barbara - Religia

Skowrońska-Marszał Renata - Matematyka

Skrzypulec Joanna - Język niemiecki

Snoch Anna - Plastyka, przedmioty gastronomiczne

Starosta Zbigniew - Internat

Stempińska Katarzyna - Język polski, wiedza o kulturze

Szachnowski Tomasz - Geografia, informatyka, wychowanie fizyczne

Ks. Szatkowski Piotr - Religia

Szymańska-Walczak Halina - Język niemiecki

Śmigielski Grzegorz - Przedmioty elektryczne

Tomczuk Mirosław - Fizyka

Ulaszewska Joanna - Język polski

Wachnik Joanna - Przedmioty logistyczne

Wichucka Anna - Przedmioty gastronomiczne

Wilk Beata - Chemia, przyroda

Witak Robert - Wychowanie fizyczne

Wojtowicz Urszula - Język niemiecki

Woroniecka Małgorzata - Język angielski

Zaśko Dariusz - Przedmioty elektryczne

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved