KADRA PEDAGOGICZNA

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

Bachanek Konrad - Przedmioty logistyczne

Baczyńska Agnieszka - Matematyka

Bednarczyk Anna - Język polski

Burdzy Marzena - Język polski, język angielski

Cembik Hanna - Wychowanie fizyczne

Ciesiul Brygida - Przedmioty ekonomiczne, biblioteka

Ciszewska Agnieszka - Matematyka

Dalidowicz Julian - Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Domańska Aleksandra - Język polski

Dreszer – Czaczyk Anna - Pedagog

Drozd Mirosława - Język niemiecki

Dubis Piotr - Przedmioty elektryczne

Dudarewicz Anna - Biblioteka, pedagog

Dworzańska Elżbieta - Biologia, przyroda

Gajewska Aleksandra - Język polski

Gorący Tomasz - Przedmioty elektryczne

Grabowska Małgorzata - Historia, historia i społeczeństwo

Gralak Agnieszka - Matematyka, przedmioty ekonomiczne i logistyczne

Grąbczewski Tomasz - Wychowanie fizyczne

Hajduk-Misiak Agnieszka - Przedmioty zawodowe – logistyk

Hołubowska Dorota - Psycholog

Ignaszak Mariusz - Przedmioty elektryczne

Jakubas Karol - Fizyka

Jankowski Sebastian - Wychowanie fizyczne

Januszewski Marcin - Przedmioty elektryczne

Jurkowski Wacław - Przedmioty elektryczne

Klimas Marzanna - Internat

Klimczyk - Śliwińska Anna - Język polski

Korczyńska Katarzyna - Język angielski, przedmioty gastronomiczne

Kowalczyk Agnieszka - Język angielski

Kozanecki Paweł - Informatyka, przedmioty ekonomiczne, mps

Kraska Izabela - Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Kunisz Kazimierz - Historia, historia i teraźniejszość

Kupryjańczyk Grzegorz - Internat

Matuszkiewicz Monika - Język niemiecki

Mendrygał-Para Joanna - Matematyka

Meroń Monika - Biblioteka

Mężyński Bartosz - Wychowanie fizyczne

Mielniczuk Lidia - Geografia

Mróz Marta  - Informatyka

Nikitińska - Mazur Anna - Biblioteka

Nowicka Monika - Internat

Nycz Adam - Język polski, internat

Para Marcin - Wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, historia i społeczeństwo

Pazik Elżbieta - Internat

Piekarz Beata - Przedmioty zawodowe

Przystupa Ewa - Geografia

Puzik Maciej - Etyka

Puzio Ewa - Przedmioty logistyczne

Roszkowski Dariusz - Fizyka, mps

Sadowska Teresa - Przedmioty ekonomiczne

Sawicka-Kłaptij Anna - Przedmioty gastronomiczne

Siwek Barbara - Religia, doradca zawodowy

Skowrońska-Marszał Renata - Matematyka

Skrzypulec Joanna - Język niemiecki

Snoch Anna - Plastyka, przedmioty gastronomiczne

Ks. Sobczyński Piotr - Religia

Starosta Zbigniew - Internat, wychowanie fizyczne

Stempińska Katarzyna - Język polski, wiedza o kulturze

Szachnowski Tomasz - Geografia, informatyka, wychowanie fizyczne, mps

Ks. Szatkowski Piotr - Religia

Śmigielski Grzegorz - Przedmioty elektryczne

Tomala Kamila - Internat

Ulaszewska Joanna - Język polski

Wichucka Anna - Przedmioty gastronomiczne

Wierzbowska Aleksandra - Język angielski

Wilk Beata - Chemia, przyroda

Witak Robert - Wychowanie fizyczne, mps

Wojtowicz Urszula - Język niemiecki

Woroniecka Małgorzata - Język angielski

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Website Software