O NAS

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

ZSP Gryfino

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie jest szkołą publiczną działającą od 1962 roku. O randze i renomie placówki świadczy wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli i pracowników. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Gryfiński.

Atrakcyjny kompleks budynków szkolnych sprawia, że nauka w ZSP ma niepowtarzalną atmosferę. Do dyspozycji uczniów są trzy pracowanie komputerowe, biblioteka, czytelnia multimedialna, sala teatralna i audiowizualna, internetowy punkt informacji zawodowej, a także zaplecze sportowo- rekreacyjne oraz internat.

W skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie wchodzą:

Liceum ogólnokształcące (4 lata) przygotowuje uczniów do dalszego etapu kształcenia na uczelniach wyższych. Nauka w liceum odbywa się w klasach z możliwością wyboru przedmiotów z zakresu rozszerzonego. Absolwenci gimnazjum do wyboru mają przedmioty w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, biologia, chemia, geografia, język polski, historia, filozofia, informatyka.

Technikum (5 lat) kształci uczniów w zawodach:
- Technik elektryk - Podczas 5-letniego okresu edukacji uczeń zdobywa gruntowną wiedzę teoretyczną przede wszystkim z dziedziny elektrotechniki i elektroniki oraz praktyczne umiejętności potrzebne w pracy technika elektryka.
- Technik ekonomista - Klasa o profilu technik ekonomista oprócz przedmiotów ogólnych ma w swoim programie przedmioty ekonomiczne – uczeń zdobywa wiedzę w zakresie ekonomiki, statystyki, marketingu i rachunkowości.
- Technik żywienia i usług gastronomicznych - W tej klasie uczniowie uczą się teoretycznych podstaw przygotowywania posiłków a następnie tę wiedzę wykorzystują na zajęciach praktycznych w szkole oraz przy obsłudze różnych imprez.
- Technik logistyk - Zawód cięszący się obecnie jednym z największych zainteresowań na rynku pracy. Uczniowie uczą się teoretycznych oraz praktycznych podsatw logistyki, magazynowania oraz spedycji. 

Szkoła Branżowa I Stopnia (3 lata) kształci uczniów w klasach o profilach: wielozawodowym, kucharz, sprzedawca. W tym typie kształcenia nacisk kładziony jest na praktyczną naukę zawodu, więc od samego początku nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe u wybranego pracodawcy.

ZSP w Gryfinie

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Offline Website Software